Trestenshult

Hela historien började med en man som hette Paul Gaukunkel. Vi känner honom bättre som mäster Påvel.

Man vet inte säkert vilket ursprung han hade eller var han kom ifrån, men man tror att han antingen var tysk eller holländare. Han kom till södra Smålands skogar någon gång på 1620- talet. Här började han leta efter en passande plats för att anlägga en glashytta.

Karl Karlsson Gyllenhielm tillbringade inte så mycket tid på sina gods i Småland. Han bodde istället vid Karlberg utanför Stockholm och hans småländska gods sköttes av förvaltare.

Vid mitten av 1620-talet var en man vid namn Direk (Dietrich) Wins en av Gyllenhielms förvaltare i Småland. Han bodde i Gyllenhielms gamla sätesgård, Bergkvara.

Direk Wins skrev i december 1627 ett brev till riksamiralen om att han tillsammans med Mäster Påvel rest omkring och inspekterat Gyllenhielms egendomar för att finna en lämplig plats för en glashydda.

Detta brev visar att man planerade att göra en glasbruksanläggning och att de funnit en lämplig plats på senhösten 1627 och att glashyttan alltså byggdes och togs i bruk tidigast 1628.

Mannen bakom glashyttorna i Trestenshult och Midingsbråte, riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm.