Glashistoria

Den småländska glasbruksbygden, Glasriket, växte fram under 1800–talets senare del. Men redan på 1700-talet bildades småländska glasbruk. Ett tidigt glasbruk var Kosta, som grundades redan 1742.

Men de allra första glasbruksanläggningarna är äldre än så. Redan från Gustav Vasas tid har man hittat uppgifter som tyder på att kungen låtit tillverka glas i Sverige. Även Erik XIV är inblandad i glastillverkning genom att han lät venetianska glasblåsare tillverka glas som hovet betalade.

Det var inte så konstigt att det var kungar och rika furstar som var inblandade i glasbruksgrundningar. Glas var en lyxvara och den svenska marknaden var i stort sett begränsad till hov och högadel.

Under 1600-talet uppkom många nya glasbruk. Dessa glasbruk var koncentrerade till Stockholmsregionen och det visar var de bästa avsättningsmöjligheterna fanns.

Men nu under 1600-talet anlades också de första småländska glasbruken långt nere vid den dåtida landsgränsen mot Danmark.

Två kända småländska glashyttor från den här tiden är Bökenberg, i Halltorps socken söder om Kalmar, och Trestenshult.