Hyttbygge

Men det var svårare att komma igång med byggandet av hyttan, än han hade tänkt sig. De småländska dagsverkarna och arrendebönderna verkade inte gillade ”utlänningen” och han glasidéer. Och de delade inte gärna med sig av sina tegar.

I domböcker kan man läsa att de småländska bönerna jävlades med mäster Påvel. Flera vittnen har berättat att grannsämjan inte var den bästa mellan Trestenshult och Blidingsholm. Ett rykte hade uppstått och det påstods att ett par bönder från Blidingsholm, Per Ring och Sven Månsson, ska ha sänkt två skeppsekor för honom. Visserligen svor de sig fria med sexmannaeder vid Kinnevalds häradsting i januari 1631. Men någon har garanterat varit ute för att sabotera för mäster Påvel, för glasmästarens ekor sjönk i Hönshyltefjorden

Här är hyttplatsen som den ser ut idag. På bilden har jag skissat var de båda husen för huvudugn och hjälpugn bör ha varit placerade. Idag möts man av en ängsmark och obetydliga lämningar. (Bilden är tagen från norr.)
Ungefär 100 m väster om hyttplatsen hittar man kvarnen med dess fördämningsvall. Av själva kvarnen finns bara grunden kvar.
Här ser vi fördämningsvallen som den ser ut i dag. Man ser tydliga rester på ett par ställen och det är lätt att föreställa sig hur högt vattnet nådde i den lilla fördämningen som innehöll vattenmagasinet. Den varierande tillgången på vatten gjorde att man var tvungen att bygga dammen.
Här syns en närbild på kvarngrunden. Man ser hålet där hjulaxeln kom in i kvarnen.

Trots alla svårigheter så kom han igång med tillverkningen i den lilla hyttan i Trestenshult. De fientliga smålänningarna var inte det enda problemet. Han var tvungen att ha råvaror för en anständig glasmassa för gruset i sjöarna innehöll järnhalter och var orent. Det var detta grus han försökte använda när han skulle smälta glas i sin ugn.

Tydligen var mäster Påvel skicklig och tjurskallig. Arbetet i hyttan kom han snabbt i gång med och kunde göra glas av hög kvalitet. Man vet att han gjorde bra glas eftersom utgrävningar har resulterat i att man har hittat en del av mästers skapelser. Det man hittade var mest skärvor, men det var tillräckligt för att kunna bedöma hans duglighet som glasmästare.