Hyttplats

Den plats han valde var Savaretorpet (Sovratorpet) i Trestenshult NV Ryd. Här uppfylldes de flesta krav han ställde.

Skogen runt hyttan gav riklig tillgång till ved och virke för husbygge. Bäcken med fallhöjd gav kraft till en liten smedja. För att klara vattenförsörjningen som växlade under året blev man tvungen att anlägga en liten damm. Resterna av dammen kan ännu beskådas, om än starkt övervuxen av sly.

Vattenkvarnsruin intill den gamla hyttplatsen.

Transporter och kommunikationer klarades tack vare att hyttplatsen låg i nära anslutning till Mörrumsån, den naturliga leden från havet och in i Småland över bl.a. Åsnen. Den gamla viktiga handelsleden ner mot Pukaviken och Sölvesborg passerade inte långt härifrån.

Inte minst viktigt var att han hade någon som ställde mark och medel till förfogande. Denne någon var riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm som lockade hit honom och som blev hans arbetsgivare.

Karl Karlsson Gyllenhielm var oäkta son till Karl IX. Han ägde bl.a. Bergqvara frälsegods och även andra gårdar som t.ex. Trestenshult, glashyttegården. Denna gård fanns inom de förläningar som han fick i Almundsryds socken.

Trestenshults gård