Toopografi

Området kring Mäster Påvels hytta är mycket rikt på blandad barr- och lövskog. Det är även ganska rikt på myrområden. De närmsta sjöarna i området är Ramssjön som ligger cirka 1,5 kilometer åt sydväst, och Trässhultssjön, 1,5 kilometer nordost om hyttan.

Själva hyttplatsen ligger på en lågt åsformad rundel, med cirka 18 m:s diameter. Runt om hyttplatsen fanns rikligt med skog. Det fanns tidigare ett uppodlat område öster om hyttan, men det har vuxit igen.

På den åsformiga rundeln ligger väster, syd-väst och söder om hyttplatsen ett halvcirkelformat röse. Avståndet mellan röset och hyttplatsen är i söder och väster cirka 2,5 meter. Röset är cirka 15 meter långt och 6-8 meter brett och höjden på röset är cirka 1,5-2 meter högt.

Ungefär 80 meter från hyttplatsen rinner en bäck i väst-östlig riktning och det är i denna bäck på södra sidan som det låg en kvarn. Av denna kvarn finns idag bara grundmurarna kvar.

Ett par meter väster om kvarnruinen sträcker sig den gamla uppdämningsmuren i nord-sydlig riktning. Den sträcker sig 30 meter åt söder och 20 meter norrut.