Utgrävning

Hyttplatsen efter rensningen 1974. I förgrunden ses resterna av hyttans smältugn, hjälpugn och fyrgång. I bakgrunden ett halvcirkelformigt röse. Foto: Ebbe Westergren

En första undersökning av hyttplatsen skedde 1932 under ledning av Herbert Seitz. Vill man studera resultatet av utgrävningen rekommenderar jag boken ”Mäster Påvels hytta i Trestenshult” av Herbert Seitz och Almundsryds hembygdsförenings årsbok 1975.

mso-fareast-font-family: Smålands museum, under ledning av Ebbe Westergren, ledde en ordentlig utgrävning den 10/6 – 18/6 1974. Man frilade stora ytor för att kunna studera hyttplatsen.

Glättesten (strykjärn) från Trestenshults glasbruk.
Fynd från Trestenshult. Fot till trolig bägare. Grepe med del av bredden till en kanna. (Om man studerar ”Nattvakten” av Rembrandt ser man ett exakt likadant handtag.)